Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka

Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-12-102018-12-18Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Wilkowice

Załącznik SIWZ.pdf (7 041,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (4 591,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 1 do OPZ - Porozumienie międzygminne.pdf (1 869,4 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz nieruchomości niezamieszkałych.pdf (600,7 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe.pdf (274,2 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 1 do Wykazu nieruchomości - Załącznika nr 3 do SIWZ.pdf (767,3 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych i przystanków na tereni Gminy Wilkowice.pdf (121,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (82,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,9 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie pod. trzeciego.docx (19,3 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (5 745,1 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 9 do SIWZ.doc (90,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (111,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.12.2018r..docx (25,7 KB)
Data publikacji: 2018-12-10 15:21:13
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 92
P2018-12-062018-12-14ZP.271.037.2018 Zakup paliw na potrzeby Referatu Służb Technicznych i Straży Gminnej na 2019 rok

Załącznik SIWZ.doc (216,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy.doc (93,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik SIWZ.pdf (5 293,4 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (87,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (85,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 3 do umowy ZESTAWIENIE POBIERANYCH PALIW.doc (49,0 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,4 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (111,5 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29,6 KB)
Data publikacji: 2018-12-06 13:01:03
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 53
U2018-10-022018-11-30„Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj”

Załącznik SIWZ.doc (379,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik SIWZ.pdf (12 715,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (93,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ .pdf (15 566,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z (67 804,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 6a do SIWZ - Wykaz usług.doc (85,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 6b do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (85,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.docx (25,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22,4 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (110,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz doświadczenia głównego projektanta.docx (20,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załącznik nr 10b do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (136,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2018r.docx (31,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 13:58:50
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.docx (19,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:49:20
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dni 30.10.2018r.pdf (1 582,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:49:20
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 30.10.2018r.pdf (2 975,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:49:21
Załącznik Załącznik nr 6a do SIWZ - Wykaz usług z dnia 30.10.2018.doc (85,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:52:22
Załącznik Załącznik nr 6b do SIWZ - Wykaz robót budowlanych z dnia 30.10.2018.doc (85,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:52:22
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciegoz dni 30.10.2018.docx (22,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:52:22
Załącznik Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz doświadczenia głównego projektanta z dnia 30.10.2018.docx (21,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:52:22
Załącznik Załącznik nr 10b do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy z dnia 30.10.2018.docx (20,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-30 13:52:22
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (243,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:04:11
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 688
O2018-11-132018-11-26Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik SIWZ.doc (263,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik SIWZ.pdf (6 354,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia.xlsx (15,1 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.xlsx (29,6 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Spis dróg.doc (172,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.doc (83,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (76,5 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA zaktualizowany 9.10.2018.doc (107,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.docx (14,7 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 16:21:03
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z dnia otwarcia.pdf (289,1 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 09:23:49
Załącznik Poprawione zbiorcze zestawienie ofert z dnia otwarcia.pdf (287,9 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 09:32:50
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.I.pdf (302,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 09:32:55
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. IV.pdf (309,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 09:33:01
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 195
U2018-10-182018-11-05ZP.271.032.2018 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019

Załącznik SIWZ.pdf (6 341,6 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xlsx (12,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ Spis Dróg.doc (152,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (1 799,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (76,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,1 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA zaktualizowany 9.10.2018.doc (101,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.docx (14,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik SIWZ.doc (252,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2018r..docx (25,6 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:48:52
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 22.10.2018r..pdf (353,6 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 13:45:35
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.10.2018r..docx (12,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 13:45:45
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (188,0 KB)
Data publikacji: 2018-11-15 14:56:44
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 157
P2018-10-022018-10-12ZP.271.030.2018 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice w sezonie 2018/2019

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (32,8 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik SIWZ.doc (251,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik SIWZ.pdf (6 369,4 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.xlsx (13,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ Spis Dróg.doc (170,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (83,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (76,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,6 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (99,5 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.docx (14,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 10:57:45
Załącznik Zmiana treści specyfikacji z 9.10.2018.pdf (357,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 10:43:22
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA zaktualizowany 9.10.2018.doc (102,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 10:43:32
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (154,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:18:22
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (191,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 11:18:31
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (323,2 KB)
Data publikacji: 2018-10-18 13:27:16
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (205,3 KB)
Data publikacji: 2018-11-21 12:23:36
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 257
R2018-09-212018-10-08ZP.271.029.2018 - Remont ul. Jaworowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Mesznej”

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.09.2018r.docx (27,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik SIWZ.pdf (1 732,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Wzór umowy.pdf (10 401,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Zalaczniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (136,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar (6 895,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (63,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (86,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (85,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (101,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (18,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-21 11:30:23
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (250,6 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 15:20:11
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (556,7 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 14:57:56
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 251
P2018-09-202018-10-08ZP.271.027.2018 - Realizacja zadań inwestycyjnych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (26,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik SIWZ.pdf (9 299,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik SIWZ.doc (293,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 1 - dokumentacja przetargowa.7z (2 387,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 2 - dokumentacja przetargowa.7z (3 652,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.docx (67,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (86,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (84,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,8 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (101,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.doc (137,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 14:34:10
Załącznik Zestawienie zbiorcze ofert.pdf (213,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-09 14:44:58
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (415,9 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 10:09:11
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (212,8 KB)
Data publikacji: 2018-11-05 11:34:54
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 262
R2018-09-192018-10-04Remont w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Strażackiej w Wilkowicach oraz Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Kościelnej w Wilkowicach

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2018r..docx (28,3 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik SIWZ.pdf (9 814,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (cz.I).rar (8 510,2 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ -Dokumentacja techniczna (cz.II).rar (9 433,4 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 359,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,5 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,1 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (100,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20,7 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,3 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.doc (137,0 KB)
Data publikacji: 2018-09-19 12:20:42
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia.pdf (216,3 KB)
Data publikacji: 2018-10-11 10:35:59
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 168
R2018-08-242018-09-24Rozbudowa oraz przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.08.2018r..docx (30,6 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik SIWZ.doc (379,0 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik SIWZ.pdf (15 048,3 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (16 217,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,9 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja.rar (69 195,8 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 6a do SIWZ - Wykaz usług.doc (85,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 6b do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (85,0 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób.docx (25,2 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,8 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (109,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 10a do SIWZ - Wykaz doświadczenia głównego projektanta.docx (20,2 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załącznik nr 10b do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,9 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (136,5 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 13:15:18
Załącznik Unieważnienie postępowania.pdf (198,0 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 08:11:16
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 121

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij