Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««123456789»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2017-07-212017-08-07Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z ul. Wypoczynkową i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra

Załącznik SIWZ.pdf (10 584,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik SIWZ.doc (311,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf (7 672,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar (16 719,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.doc (136,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (79,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (84,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx (22,8 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (19,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (96,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Ogłoszenie nr 555854.docx (26,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (11 798,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 323
O2017-05-312017-06-16Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wilkowice

Załącznik Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (1 038,3 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 15:24:55
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1 086,7 KB)
Data publikacji: 2017-06-16 13:10:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 116
O2017-05-172017-06-01Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Wilkowice UWAGA - zmiana terminu składania ofert na 01.06.2017r.!

Załącznik SIWZ.doc (259,0 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik SIWZ.pdf (7 959,4 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.pdf (3 732,5 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz nieruchomości.pdf (3 329,6 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych i przystanków.pdf (163,1 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15,9 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz sprzętu.doc (89,0 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie pod. trzeciego.docx (19,4 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (5 253,2 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (111,5 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Zalacznik do Wzoru umowy - Lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.doc (61,0 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.pdf (1 470,6 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (28,5 KB)
Data publikacji: 2017-05-17 16:40:44
Załącznik Wyjaśnienia treści specyfikacji - 23.05.2017r..pdf (857,9 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 15:18:10
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 24.05.2017r..pdf (359,9 KB)
Data publikacji: 2017-05-24 09:33:24
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.05.2017r..docx (13,8 KB)
Data publikacji: 2017-05-24 09:33:43
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 26.05.2017r..pdf (3 531,4 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 11:31:30
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.05.2017r..docx (17,4 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 11:31:44
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz.pdf (1 841,7 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 11:38:14
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (184,9 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 10:50:08
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (313,6 KB)
Data publikacji: 2017-06-09 11:35:46
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (18,5 KB)
Data publikacji: 2017-06-16 12:13:42
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1066
R2017-04-062017-05-16ZP.271.007.2017 - Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (206,1 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik SIWZ.doc (337,0 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.docx (61,4 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia.docx (166,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc (183,0 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf (1 215,4 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (101,0 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.docx (36,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (24,6 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (31,4 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (33,1 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (96,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik SIWZ.pdf (11 746,3 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:55:26
Załącznik Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiot zamówienia.pdf (12 250,9 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:21:15
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z 16 maja 2017 roku.pdf (312,6 KB)
Data publikacji: 2017-05-16 15:23:21
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert poprawione 19 maj 2017.pdf (321,9 KB)
Data publikacji: 2017-05-19 11:17:50
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2338
R2017-02-102017-04-20Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 - rejon A, B, C, G, H, K, L UWAGA - zmiana terminu składania ofert

Załącznik SIWZ.doc (469,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzor umowy.doc (518,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (113,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc (182,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (103,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.docx (31,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (24,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (31,3 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.xlsx (48,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (30,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy.doc (153,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik STWiORB.pdf (1 420,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik PRZEDMIARY.7z (3 369,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik PW BRANZA TECHNOLOGICZNA.7z (187 660,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik PW BRANZA DROGOWA.7z (59 203,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik SIWZ.pdf (15 535,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Branża dendrologiczna.7z (76 784,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Opinia geotechniczna. Dokumentacja geologiczno - inżynierska.7z (54 478,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Projekt organizacji ruchu Szczyrkowska.7z (24 638,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf (1 215,4 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (194,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-10 11:45:55
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 27.02.2017r..pdf (1 896,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 09:58:55
Załącznik Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.03.2017r..pdf (95,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 09:59:09
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.02.2017r..pdf (2 727,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:04:50
Załącznik Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzor umowy z dnia 27.02.2017r..doc (519,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:15:05
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ z dnia 27.02.2017r..doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:15:21
Załącznik Przedmiar PJO A z dnia 27.02.2017r.7z (6,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 10:15:31
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.03.2017r..pdf (10 399,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 07:50:48
Załącznik Załącznik nr 1, 2, 3 do wyjaśnień z dnia 15.03.2017r..pdf (3 674,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 07:51:03
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 15.03.2017r..pdf (3 436,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 07:51:09
Załącznik Zmiany do przedmiarów robót z dnia 15.03.2017..pdf (7 872,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 07:51:19
Załącznik Zmiany w przedmiarach robót z dnia 15.03.2017r..doc (169,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 07:52:07
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy - z dnia 15.03.2017r..pdf (25 051,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 10:40:19
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.03.2017r..pdf (110,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-17 10:58:04
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.03.2017r..pdf (73,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 11:06:33
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 22.03.2017r..pdf (608,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 11:09:30
Załącznik Zmiany w przedmiarach robót z dnia 22.03.2017r..pdf (686,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 11:09:38
Załącznik Zmiany w przedmiarach robót z dnia 22.03.2017r..doc (42,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 11:10:01
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.04.2017.pdf (112,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-03 13:14:11
Załącznik Zmiana treści SIWZ - 30.03.2017r..pdf (1 088,5 KB)
Data publikacji: 2017-04-03 13:14:22
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.03.2017r..pdf (288,9 KB)
Data publikacji: 2017-04-03 13:14:48
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert 20 kwiecień 2017 rok.pdf (340,2 KB)
Data publikacji: 2017-04-20 14:20:56
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 9277
R2017-04-11Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku 2017 - etap I

Załącznik SIWZ.doc (315,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załacznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.docx (56,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.docx (16,3 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (85,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (24,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (19,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.doc (99,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 1 do SIWZ.doc (124,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.7z (198 924,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik SIWZ.pdf (10 293,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-24 12:40:37
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (219,8 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 15:24:58
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (603,2 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 15:27:58
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1614
O2017-03-202017-04-06ZP.271.004.2017 - Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej - etap I UWAGA - zmiana terminu składania ofert

Załącznik SIWZ.doc (337,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załacznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.docx (59,1 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (80,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.docx (14,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (87,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (25,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (19,6 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (21,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.doc (104,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 1 do SIWZ.doc (132,5 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Dokumentacja projektowa.7z (49 422,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik SIWZ.pdf (10 822,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Wzór umowy - Załacznik nr 1 do SIWZ.pdf (10 057,4 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-20 15:06:52
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2017r..docx (16,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-29 16:08:08
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 27.03.2017r..pdf (2 997,8 KB)
Data publikacji: 2017-03-30 10:47:02
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (209,7 KB)
Data publikacji: 2017-04-06 14:49:48
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (411,8 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 09:10:05
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (16,9 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:47:37
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1523
R2017-02-272017-03-16Remont cząstkowy dróg – nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wilkowice w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice

Załącznik SIWZ - Remont cząstkowy.doc (293,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik SIWZ - Remont cząstkowy.pdf (9 265,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf (12 206,3 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf (6 521,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (78,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.docx (14,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.doc (86,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (23,7 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ.docx (19,8 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ.doc (97,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf (213,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 2 do SIWZ.doc (126,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (24,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-27 14:40:49
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2017r..docx (0,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-09 14:19:55
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 08.03.2017r..docx (24,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-09 14:20:03
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 08.03.2017r..pdf (426,9 KB)
Data publikacji: 2017-03-09 14:20:21
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2017r.v1.docx (13,0 KB)
Data publikacji: 2017-03-14 14:23:32
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (283,7 KB)
Data publikacji: 2017-03-16 14:11:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (473,8 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 09:11:39
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (14,1 KB)
Data publikacji: 2017-04-24 14:41:38
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 2008
R2017-02-232017-03-14ZP.271.002.2017 - Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Bystrej - etap I UWAGA - zmiana terminu składania ofert

Załącznik SIWZ.doc (325,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załacznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.docx (59,1 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (80,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.docx (14,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.doc (87,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.docx (25,3 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.docx (19,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (21,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.doc (104,0 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 1 do SIWZ.doc (132,5 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Dokumentacja projektowa.7z (49 422,2 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (28,9 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik SIWZ.pdf (10 344,6 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 11:13:20
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 02.03.2017r..pdf (303,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 15:18:55
Załącznik Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.03.2017r..docx (18,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 15:19:00
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (165,2 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 14:49:21
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1531
R2016-12-022016-12-15Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy Wilkowice w roku 2016

Załącznik SIWZ.doc (206,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 11:48:56
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (27,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 11:48:56
Załącznik Załacznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.docx (40,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 11:48:56
Załącznik Załączniki do SIWZ od nr 2-7.doc (141,5 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 11:48:56
Załącznik SIWZ.pdf (5 535,0 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 11:48:56
Załącznik Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.docx (16,7 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 14:37:29
Załącznik Zmiana treści SIWZ.doc (61,5 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 14:37:37
Załącznik Zmiana treści SIWZ.pdf (327,5 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 15:45:06
Załącznik Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf (183,1 KB)
Data publikacji: 2016-12-21 07:39:19
Załącznik zawiadomienie o wyborze.pdf (364,2 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 13:18:43
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 740

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij