Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice

43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2017-12-082018-02-06ZP.271.019.2017 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 3 - rejon M, N, O, P, R, S” UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.xlsx (50,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc (193,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (113,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ.docx (25,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ.doc (79,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ.doc (105,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ.docx (31,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ.docx (32,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy.doc (161,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ.docx (31,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Przedmiary.7z (19,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Przedmiar robót.pdf (2 458,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik STWiORB.pdf (11 223,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Opinia geotechniczna. Dokumentacja geologiczno - inżynierska.7z (54 618,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PW - technologia.7z (101 684,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PW - projekt odtworzenia nawierzchni.7z (31 510,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PW - elektryka.7z (4 559,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Projekt organizacji ruchu Żywiecka.7z (12 957,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Projekt organizacji ruchu Szczyrkowska.7z (24 475,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Projekt budowlany PDF.7z (68 763,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PB drogi S69.7z (8 710,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PB drogi DW, DS.7z (53 272,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik PB - PKP.7z (28 377,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Branża dendrologiczna.7z (27 527,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik SIWZ.pdf (15 451,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (25 055,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (130,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 09:55:08
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji.pdf (805,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-10 14:37:48
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 10.01.2018r..pdf (447,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-12 10:01:55
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 12.01.2018r.pdf (74,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-12 10:02:47
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.01.2018r..pdf (1 791,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-12 10:03:04
Załącznik Druga zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji.pdf (92,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-18 11:30:08
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 19.01.2018r..pdf (92,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 09:33:12
Załącznik Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzor umowy z dnia 17.01.2018r.doc (538,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 09:33:42
Załącznik STWIORB z dnia 17.01.2018r..pdf (11 032,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 09:33:51
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z dnia 17.01.2018r..xlsx (50,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 09:33:59
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 17.01.2018r..pdf (2 123,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 09:36:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1151
R2017-11-232017-12-19Działania informacyjno-promocyjne w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert.

Załącznik Załącznik nr 1a do SIWZ.pdf (2 213,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (92,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (25,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (89,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług.doc (91,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx (29,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (29,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz doświadczenia koordynatora zadania.docx (28,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załacznik nr 12 - Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę.docx (119,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Wytyczne dot. promocji POIiŚ.pdf (4 335,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Wytyczne dot. promocji NFOŚiGW.pdf (4 318,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik SIWZ.pdf (1 869,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (1 521,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (1 019,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz oferty.doc (134,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (28,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.xlsx (109,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 11:55:44
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 04.12.2017r..pdf (102,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-04 13:50:18
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.docx (14,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-04 13:50:25
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.12.2017r. docx (17,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:44:05
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2017r..pdf (104,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:44:31
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 12 12.2017r. docx (14,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-12 14:32:49
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.12.2017r..pdf (2 471,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-12 14:33:04
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dnia 12.12.2017r..pdf (9 196,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-12 14:34:19
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 12.12.2017r..pdf (2 655,8 KB)
Data publikacji: 2017-12-12 14:34:35
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.12.2017r..pdf (605,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 12:30:42
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 19.12.2017r..pdf (234,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-19 14:01:01
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 933
O2017-11-202017-12-15Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze użytkowe – zaplecze biurowe z częścią noclegową w istniejącym budynku „Dom Strażaka” w Bystrej przy ul. Klimczoka 105 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Załącznik SIWZ.pdf (9 178,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik SIWZ.doc (304,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja.rar (3 698,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 509,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (99,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 2 do SIWZ.doc (136,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (27,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 15:06:41
Załącznik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 01.12.2017r..docx (13,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 12:11:48
Załącznik Zmiana treści SIWZ - 01.12.2017r..pdf (413,5 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 12:11:55
Załącznik Zmiana treści SIWZ - 06.12.2017r..pdf (439,7 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 15:38:02
Załącznik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 06.12.2017r..docx (14,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 15:38:08
Załącznik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia - 08.12.2017r..docx (14,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:35:40
Załącznik Zmiana treści SIWZ - 08.12.2017r..pdf (697,9 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:35:48
Załącznik Zaktualizowany Przedmiar robót - Załącznik do zmiany treści SIWZ - 08.12.2017r..pdf (2 772,3 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:35:58
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ - 08.12.2017r..pdf (1 474,2 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 12:36:03
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (346,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 13:44:13
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (345,8 KB)
Data publikacji: 2018-01-17 10:55:36
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 904
R2017-10-182017-11-02Budowa bocznej sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie gminy Wilkowice w roku 2017 - etap 2

Załącznik SIWZ.pdf (7 911,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik SIWZ.doc (267,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekty budowlane.rar (85 291,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiORB.doc (702,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar.xlsx (16,3 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 840,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (79,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (19,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (97,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ.doc (138,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (25,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 10:59:53
Załącznik Zestawienie zbiorcze ofert z otwarcia.pdf (252,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-03 11:49:36
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (463,9 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 14:05:58
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 731
O2017-09-262017-10-09Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie w sezonie 2017/2018

Załącznik SIWZ.pdf (5 970,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik SIWZ.doc (236,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (392,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Spis Ulic.pdf (1 612,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (1 816,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.xlsx (29,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (79,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (76,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (94,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.docx (14,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (26,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 14:06:43
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (361,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 12:42:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.pdf (316,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 09:30:41
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2.pdf (315,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 09:30:46
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania - część 3.pdf (203,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 09:30:53
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4.pdf (319,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 09:30:59
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 604
R2017-09-192017-10-06Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na poddasze użytkowe – zaplecze biurowe z częścią noclegową w istniejącym budynku „Dom Strażaka” w Bystrej przy ul. Klimczoka 105

Załącznik SIWZ.pdf (9 524,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik SIWZ.doc (301,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja.rar (6 187,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 224,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 2 do SIWZ.doc (137,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (98,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (27,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:16:10
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.docx (12,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-19 15:33:35
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.09.2017r..docx (14,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:05:08
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 29.09.2017r..pdf (410,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:05:13
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (282,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-02 13:43:29
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 552
O2017-09-072017-09-22Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Do Lasku i ul. Nad Wilkówką w Wilkowicach

Załącznik SIWZ.pdf (10 196,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik SIWZ.doc (329,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja ul. Do Lasku.rar (23 315,3 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja ul. Nad Wilkówką.rar (26 522,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 789,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.doc (136,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (80,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (98,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (19,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (26,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-07 13:49:19
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (444,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 08:34:31
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1.pdf (465,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-28 12:44:46
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 2.pdf (468,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-28 12:44:51
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 544
R2017-08-182017-09-06Termomodernizacja i przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach - UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Załącznik SIWZ.pdf (11 692,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik SIWZ.doc (373,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna.rar (20 293,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - STWIORB.rar (27 440,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiary robót.rar (8 921,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Inwentaryzacje i audyt energetyczny.rar (89 783,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (11 482,7 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Zalaczniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 5 do SIWZ.doc (193,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 9 do wzoru umowy - Harmonogram rzeczowo finansowy.xls (130,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (123,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (106,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (39,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (124,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób.docx (47,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (45,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (43,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 13 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (140,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Załącznik nr 14 do SIWZ - Wytyczne dotyczące kopatybilności.pdf (1 009,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (30,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 12:10:37
Załącznik ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.09.2017r..pdf (1 454,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-01 12:37:50
Załącznik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia z dnia 01.09.2017r..docx (13,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-01 12:38:02
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.09.2017r..pdf (282,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-01 12:38:09
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (202,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-06 16:50:37
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (571,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 09:03:07
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 902
U2017-08-022017-08-21Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej, Gmina Wilkowice

Załącznik SIWZ.pdf (9 842,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik SIWZ.doc (283,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt.rar (9 501,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - STWiORB.doc (699,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.xlsx (16,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (10 724,4 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (79,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (84,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.docx (22,7 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (19,3 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (98,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ.doc (135,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (27,3 KB)
Data publikacji: 2017-08-02 14:55:31
Załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx (16,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-22 10:53:09
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (174,0 KB)
Data publikacji: 2017-08-22 10:53:21
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1141
R2017-07-212017-08-07Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 942 z ul. Wypoczynkową i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra

Załącznik SIWZ.pdf (10 584,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik SIWZ.doc (311,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf (7 672,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar (16 719,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.doc (136,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (81,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (79,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (14,7 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (84,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx (22,8 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (19,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (18,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (96,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Ogłoszenie nr 555854.docx (26,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (11 798,1 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 12:07:05
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (213,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-07 13:43:59
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (336,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 07:54:39
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1260

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij