Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-02-212020-03-09Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych na wybranych odcinkach ulicy Kościelnej i Szkolnej w Mesznej w Gminie Wilkowice

Załącznik SIWZ.doc (311.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (121.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalacznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie dot. spelniania warunkow.doc (116.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej.docx (57.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalacznik nr 6 do SIWZ - Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx (62.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalacznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (159.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Zalaczniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (164.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ.7z (34,177.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik SIWZ.pdf (9,284.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (26.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (69.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-21 11:35:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 56
P2020-02-042020-02-27ZP.271.005.2020 - Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj - wybuduj UWAGA ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Załącznik Ogloszenie o zamowieniu.docx (77.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik SIWZ.doc (436.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik SIWZ.pdf (12,136.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (127.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (120.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (117.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (63.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (57.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (143.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 8a do SIWZ - Wykaz doświadczenia projektanta.docx (60.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 8b do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (60.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (204.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Aktualizacja inwentaryzacji.7z (7,438.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Audyt Energetyczny.pdf (3,021.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja.7z (29,525.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.pdf (2,208.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Ekspertyza techniczna.7z (5,642.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno - użytkowy.pdf (1,410.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Załącznik nr 1 - Warunki gazownia.pdf (1,269.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:26:53
Załącznik Do Załącznika nr 1 do SIWZ -część kosztowa.pdf (5,721.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 12:52:28
Załącznik Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.docx (63.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 12:52:39
Załącznik Wyjaśnienia treści specyfikacji.pdf (239.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 12:52:49
Załącznik Zmiana treści specyfikacji.pdf (504.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 12:52:57
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 330
R2020-02-042020-02-24Przebudowa drogi gminnej ul. Jagodowej w Bystrej

Załącznik SIWZ.doc (328.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doswiadczenia osób dedykowanych do realizacji zamówienia.docx (21.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie dot. spelniania warunkow.doc (85.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (87.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej.docx (17.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 6 do SIWZ - Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx (23.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalacznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (101.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zalaczniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 2 do SIWZ.doc (133.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (69.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Dokumentacja projektowa - Załacznik nr 1 do SIWZ.7z (34,451.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik SIWZ.pdf (9,755.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Załacznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (11,095.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:47:33
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2020.pdf (744.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 10:38:03
Załącznik Uzupełnienie załacznika nr 1 do SIWZ z dnia 18.02.2020.pdf (1,103.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 10:38:15
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.docx (14.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 10:38:41
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 415
R2019-12-102020-02-05ZP.271.41.2019 - BUDOWA OŚWIETLENIA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 942 W MIEJSCOWOŚCIACH BYSTRA I MESZNA W GMINIE WILKOWICE”.

Załącznik SIWZ.doc (329.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Zalaczniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (143.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (69.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (88.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (86.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (17.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia .docx (21.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (23.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Dokumentacja projektowav1.7z (131,772.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Zalacznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (79.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (27.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik SIWZ.pdf (9,807.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf (10,962.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-10 15:27:23
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2019r.docx (17.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:33
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego z dnia 23.12.2019r.docx (23.3 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:33
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ -Wykaz doświadczenia z dnia 23.12.2019r. .docx (21.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:33
Załącznik Zalacznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy z dnia 23.12.2019r.pdf (11,527.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:33
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 23.12.2019.doc (118.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:34
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 23.12.2019r.pdf (2,249.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:05:34
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 03.01.2020r.pdf (323.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 08:30:45
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.01.2020r.docx (15.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 08:41:02
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.01.2020 - uzupełnienie.docx (13.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 08:41:15
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.01.2020r.docx (13.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 14:52:21
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 14.01.2020.pdf (351.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 14:52:21
Załącznik Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 28.01.2020.docx (13.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 12:07:39
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2020.pdf (345.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 12:07:39
Załącznik Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.01.2020.pdf (2,158.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 12:07:39
Załącznik Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 30.01.2020.docx (16.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 09:17:39
Załącznik Zmiana treści SIWZ z dnia 30.01.2020.pdf (1,253.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 09:17:39
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz doświadczenia z dnia 30.01.2020.docx (21.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 09:19:30
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (323.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-05 15:10:19
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1083
R2020-01-31ZP.271.003.2020 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW 942 w miejscowościach Bystra i Meszna w Gminie Wilkowice

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik SIWZ.doc (285.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik SIWZ.pdf (7,373.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór umowy .docx (43.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (87.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (86.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (17.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (98.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz doświadczenia personelu .docx (20.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:00:25
Załącznik Unieważnienie postępowana .pdf (203.4 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 10:50:30
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 58
P2020-01-032020-01-27ZP.271.001.2020 - Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj - wybuduj

Załącznik Ogloszenie o zamowieniu.docx (77.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik SIWZ.doc (431.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik SIWZ.pdf (11,908.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (120.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (117.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (63.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (57.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (142.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 8a do SIWZ - Wykaz doświadczenia projektanta.docx (60.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 8b do SIWZ - Wykaz doświadczenia kierownika budowy.docx (60.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Zalacznika nr 2 do SIWZ.doc (204.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Aktualizacja inwentaryzacji.7z (7,438.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Audyt Energetyczny.pdf (3,021.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.pdf (2,208.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno - użytkowy.pdf (1,410.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja.7z (29,525.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Ekspertyza techniczna.7z (5,642.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 1 - Warunki gazownia.pdf (1,269.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.docx (127.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 12:59:55
Załącznik unieważnienie postępowania.pdf (247.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 15:07:46
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 380
O2019-12-052019-12-13Odbiór odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości niezamieszkałych stanowiących domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.12.2019r..docx (24.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik SIWZ.doc (248.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 1 do OPZ - Harmonogram. pdf (516.2 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik SIWZ.pdf (6,968.6 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (3,863.3 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajduja się domki letniskowe (. .).pdf (171.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz koszy ulicznych i przystanków na terenie Gminy Wilkowice.pdf (190.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (81.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (81.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (16.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie pod. trzeciego.docx (18.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (94.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (3,214.1 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Załączniki do Wzoru umowy - Załącznika nr 9 do SIWZ.doc (74.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 10:04:35
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (178.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-17 13:19:42
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (428.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-17 13:19:42
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 288
P2019-11-272019-12-05ZP.271.039.2019 - Zakup paliwa na potrzeby Referatu Służb Teechnicznych i Straży Gminnej na 2020 rok

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (30.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik SIWZ.doc (225.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik SIWZ skan.pdf (5,551.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ umowa skan.pdf (1,379.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy.doc (95.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (87.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (85.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 3 do umowy ZESTAWIENIE POBIERANYCH PALIW.doc (49.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15.4 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (112.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-27 10:20:32
Załącznik Zestawienei zbiorcze ofert.pdf (165.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 09:33:56
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (444.4 KB)
Data publikacji: 2019-12-17 13:29:59
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 199
O2019-11-052019-11-15Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wilkowice poprzez ich odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w sezonie 2019/2020

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.11.2019r..docx (26.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx (13.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik SIWZ.pdf (7,113.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Załącznika nr 3 do SIWZ.xlsx (20.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Spis dróg.doc (111.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (1,885.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia.doc (82.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków.doc (78.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (15.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ - DRUK OFERTA.doc (103.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (19.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 15:00:27
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert z otwarcia.pdf (187.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 09:33:18
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania.pdf (205.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 10:07:40
Załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 10:07:49
Wilkowice Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 286
R2019-11-052019-11-15Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na dodatkowe sieci kanalizacyjne przewidziane do realizacji w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Załącznik Załacznik do OPZ - fragmenty map.pdf (2,322.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załacznik do OPZ - zarządzenie nr 160 2018.pdf (478.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik SIWZ.doc (296.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (95.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ.docx (54.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ .doc (95.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ .doc (94.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ .docx (26.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 6 do SIWZ .docx (30.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 7 do SIWZ .doc (128.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 8 do SIWZ .docx (31.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.docx (31.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (7,716.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik SIWZ.pdf (9,069.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 11:36:02
Załącznik Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (260.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 11:13:52
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (511.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 11:14:27
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 403

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij