Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Stanowisko ds. urbanistyki

Symbol wydziału: U
Nazwa: Stanowisko ds. urbanistyki
Telefon: 033 499-00-77 w.413 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
Miejsce urzędowania: pokój 413
Godziny urzędowania: pon.-śr. 7.30 - 15.30 czw. 7.30 - 16.00 pt. 7.30 - 15.00
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Marta Chrząstowicz Inspektor U
Anna Kozłowska Inspektor U

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0006 Projekty uchwał rady gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
4120 Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych oraz zaświadczenia GEZN
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
670 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
6700 np. projekty uchwał o przystąpieniu do zmian lub tworzenia nowego planu, studium; opiniowanie projektów planów, studium gmin ościennych
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6721.1 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - materiały do planu
6721.2 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wnioski do planu
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6727.1 wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z obowiązujących planów - BYSTRA
6727.2 wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z obowiązujących planów - MESZNA
6727.3 wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z obowiązujących planów - WILKOWICE
6727.4 wypisy i wyrysy ze studium...
6727.5 Zaświadczenia z planów nieobowiązujączych, zaświadczenia o braku planu
6727.6 Zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6730.1 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - BYSTRA
6730.2 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - MESZNA
6732 Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6733.1 Półroczny rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6744 Nadzór Budowlany
6745 Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do użytkowania obiektów budowlanych oraz decyzje na użytkowanie

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij