Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Kierownik referatu ochrony środowiska

Symbol wydziału: OS
Nazwa: Kierownik referatu ochrony środowiska
Telefon: 033 499-00-77 w.313 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
Miejsce urzędowania: pokój 313
Godziny urzędowania: pon.-śr. 7.30 - 15.30 czw. 7.30 - 16.00 pt. 7.30 - 15.00
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Dzimierska Małgorzata
Krystyna Skowrońska Inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0006 Projekty uchwał rady gminy
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
271 Dokumentacja zamówień publicznych
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
600 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące kształtowania i ochrony środowiska
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
610 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania zasobami przyrody
612 Ochrona przyrody, gruntów rolnych i leśnych
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6121 Utrzymywanie form ochrony przyrody
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
614 Ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6143 Profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych
6151 Plany łowieckie
616 Ochrona lasów i gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
6164 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej
6182 Nakazy wykonania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochron roślin
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6228 Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
625 Ochrona przed hałasem
632 Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią i suszą
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6331 Naruszenie stanu wody na gruncie
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij