Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Stanowisko ds.obrony cywilnej

Symbol wydziału: OC
Nazwa: Stanowisko ds.obrony cywilnej
Telefon: 033 499-00-77 w.304 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: mbysko@wilkowice.pl
Miejsce urzędowania: pokój 304
Godziny urzędowania: pon.-śr. 7.30 - 15.30 czw. 7.30 - 16.00 pt. 7.30 - 15.00
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Małgorzata Bysko Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Joanna Janicki

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1620 Rejestr teczek (rejestr klas końcowych)
1621 Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności
1622 Dziennik wykonanej dokumentacji
218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
502 Obsługa organizacyjna wyborów
503 Obsługa organizacyjna referendów
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5313 Repatrianci
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5542 Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij