Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Biuro obsługi Rady Gminy

Symbol wydziału: ORG
Nazwa: Biuro obsługi Rady Gminy
Telefon: 033 499-00-77 w.406 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
Miejsce urzędowania: pokój 406
Godziny urzędowania: pon.-śr. 7.30 - 15.30 czw. 7.30 - 16.00 pt. 7.30 - 15.00
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Małgorzata Lempart Inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0000 Organizacja pracy rady gminy
0001 Planowanie i sprawozdawczość z prac rady gminy
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0021 Posiedzenia (zebrania) organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0042 Sprawy osobowe radnych gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy oraz inne
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
074 Opinie prawne na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych
077 upoważnienia inne
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1641 Prenumerata czasopism
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
533 Wybory ławników sądowych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij