Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Gminny Ośrodek Kultury

Symbol wydziału: GOK
Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Mirosława Bernardes-Rusin
Tomasz Gross
Łukasz Hola Kierownik
Paulina Kachel Specjalista
Agnieszka Sech Dyrektor
Weronika Szczotka Księgowa
Aleksandra Szymik-Caputa nie pracuje

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
010 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działań w zakresie podziału terytorialnego, organizacji, ustalania herbów, flag, emblematów, insygniów lub innych symboli
010.1 012. Upoważnienia Dyrektora do wykonywania określonych zadań
010.2 010. Organizacja własnej jednostki organizacyjnej
020 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące udziału gminy w tworzeniu i działalności innych jednostek oraz nadzoru właścicielskiego gminy
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
052 Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę
0530 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0531 Konferencje prasowe i wywiady
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
057 Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprez
060 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące strategii, programów, planowania, sprawozdawczości i analiz z działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
0631 Planowanie na poziomie każdego urzędu lub jednostki organizacyjnej
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
111 Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzie
111.1 121. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
111.2 110. Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
111.3 111. Obsługa zatrudnienia
113 Narady (zebrania) pracowników
121 Zbiory aktów normatywnych obcych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
150 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg, wniosków, petycji oraz postulatów i inicjatyw obywateli
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
2600 Źródła zaopatrzenia
2600.1 2210. Jednorazowe udostępnianie pomieszczeń i budynków
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
310 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu dochodów, podatków, opłat, egzekucji i windykacji
310.1 310. PLANY FINANSOWE I JEGO ZMIANY
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3110.1 3110. Przekazywanie środków finansowych
3110.2 3114. Sprawozdania roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
401 Programy rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
410 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków
410.1 4110. Organizacja imprez, wydarzeń, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
410.2 4111. Organizacja imprez, wydarzeń, uroczystości i obchodów jednorazowych
410.3 4120. Konkursy, wystawy, pokazy, festiwale o zasięgu gminnym
410.4 4121. Konkursy, wystawy, pokazy, festiwale o zasięgu regionalnym
410.5 410. Organizacja wypoczynku, oferta programowa
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
421 Programy rozwoju kultury fizycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij