Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Straż Gminna

Symbol wydziału: SG
Nazwa: Straż Gminna
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Andrzej Grzegorzek
Dariusz Jakowenko

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
223 Legitymacje służbowe
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3220 Dowody księgowe
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5520.1 rejestr wydanych notatników
5520.2 rejestr notatek
5520.3 rejestr RSOW
5520.4 rejestr kontroli sanitarno-porządkowych
5520.5 rejestr kart PRD
5520.6 rejestr bloczków mandatowych
5520.7 rejestr wydanych zezwoleni B-1
5520.8 interwencje, skargi, wnioski, podania, petycje, współdziałanie z innymi jednostkami instytucjami
5521 Organizacja i działalność straży gminnych (miejskich)
5522 Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku
6182 Nakazy wykonania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochron roślin
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
7222 Pomiary ruchu drogowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij