Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Referat Służb Technicznych

Symbol wydziału: RST
Nazwa: Referat Służb Technicznych
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Agata Pokusa
Bogdan Szlósarczyk

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0642 Sprawozdawczość statystyczna
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
2600 Źródła zaopatrzenia
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2631 Ewidencja środków transportu
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
3124 Podatek od środków transportowych
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6331 Naruszenie stanu wody na gruncie
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij