Wyszukiwanie
Informacje
Gmina Wilkowice - Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Symbol wydziału: GN
Nazwa: Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami
Telefon: 33 499 00 77 Faks: 33 499 00 77 w.420
E-Mail: sekretariat@wilkowice.pl
WWW: http://www.wilkowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://www.sekap.pl/id/10887
Skrytka ePUAP: /ugwilkowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 45' 44.76"N, 19° 05' 25.62"E  


Personel wydziału
Małgorzata Czernek
Jacek Lupa
Urszula Suska

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0006 Projekty uchwał rady gminy
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
273 Zamówienia w trybie art.4 pkt. 8 PZP
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
6810 Ewidencja nieruchomości
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6832 Scalanie nieruchomości
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6846 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij